Sắp nhập thêm 100.000 tấn đường

Tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường cả năm 2016 là 285.000 tấn.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09 quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016. Theo đó, ngoài 85.000 tấn đường được nhập theo hạn ngạch cam kết khi gia nhập WTO, sẽ có thêm 100.000 tấn đường được nhập, nâng tổng lượng hạn ngạch nhập khẩu mặt hàng này lên 285.000 tấn cho năm 2016.

 

sap-nhap-them-100-000-tan-duong.jpg
Lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch cả năm 2016 lên tới 285.000 tấn.


Theo quy định này, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất, thương nhân nhập khẩu đường để kinh doanh thương mại, thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện. Việc nhập khẩu lượng đường bổ sung này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2016.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng ban hành quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016. Việc đấu giá hạn ngạch sẽ được thực hiện thông qua Hội đồng đấu giá. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Với dự báo năm 2016 cả nước sẽ thiếu hụt khoảng 200.000 tấn đường, việc mở thêm "quota" nhập khẩu sẽ giúp giải tỏa sốt giá, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng đường trong nước hiện nay.

 

Theo Vnexpress

Thông tin liên quan